ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI 2019 YILI FAALİYET RAPORU
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI (ANTEV)
ANTEV (Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfı ) ANSİAD eğitim komisyonu üyeleri (Mustafa Kıvrak, Osman Zeki Sönmez, Turhan Şahin, Himmet Öcal, Osman Vural) önerileri ile 25 Hayırsever tarafından 30.09.1992 tarihinde kurulmuştur. ATSO(Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası),ANSİAD(Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği) ve ATB (Antalya Ticaret Borsası) kurumsal üyelikleri ile Vakıf mütevellisi güçlendirilmiştir.
ANTEV’in Kuruluşu:
1-Eğitimin ülkemizde öncelikli temel sorun olması
2-Dünyanın bilgi çağına geçişi ile eğitimin daha da önem kazanmış olması
3-Günümüzde bilginin en büyük güç ve en büyük değer haline gelmiş olması ANTEV’in doğuşunu sağlamıştır.
ANTEV’in Vizyonu:
Kuruluşundan bu yana yaşadığımız bilgi çağında sürekli kitle eğitimi programları ile öğrenen insan ve öğrenen toplum oluşturmada hizmetlerini sürdürmektir.
ANTEV 1992 yılından beri üstlenmiş olduğu bu misyonu, Bilgi ve teknoloji üreten Bir Vakıf
Üniversitesi kurarak bu hizmetlerini taçlandırmak amacındadır.
BURS HİZMETLERİ
Burslar, Antalya Liselerinden mezun öğrencilere öncelik verilerek, ANTEV Burs yönetmeliğine göre belirlenmektedir.
Yönetim kurulu birkaç hafta süren bu çalışmayı titizlikle yürütmektedir.
Kuruluş yılında ANTEV burslarından 9 öğrenci yararlanmışken, günümüze kadar yaklaşık verilen burs sayısı 5625’e ulaşmıştır.
2019 yılı Vakfımıza 161 burs başvurusu yapılmıştır.
Vakfımız ANTEV 2019 yılında 113 Öğrenciye burs sağlamıştır.
Türkiye’nin geleceğine yön verecek bilim insanları, yöneticileri, sanatçıları yetiştirmeye devam edeceğiz.
Türkiye’nin kalkınması için başarılı ancak yeterli imkâna sahip olmayan öğrenciler ANTEV bursu sayesinde iyi eğitim alarak, hem kendi hayatlarını değiştiriyor hem de Türkiye’nin geleceği için umut oluyorlar.
ANTEV oluşturduğu kaynağın her kuruşu ile binlerce gencin yaşamına dokunmuştur.
ANTEV BURSİYER ARAŞTIRMASI
Yapmış olduğumuz arşiv çalışmaları sonucunda Burs alan Öğrencilerin oranı %49 kız ,%51 erkek öğrenciler olarak belirlenmiştir.
Geriye yönelik bursiyer lerin iletişim adreslerinin % 98 ‘inin değişmiş olduğu tespit edildi, iletişim kurulan 4 Öğrenci Bursiyerlerimiz için oluşturmuş olduğumuz ANTEV Network una dâhil edilmiştir.
Bu nedenle 2017 Yılından itibaren Bursiyerlerimizin, Ailelerinin ve Referanslarının iletişim adresleri her yıl güncellenmektedir.
ANTEV’İN GELİR KAYNAKLARI
1-ÇELENK BAĞIŞLARI
ANTEV Çelenkleri 1992 yılında başlatılan önemli bir bağış kaynağıdır.

Cenaze törenlerinde çiçek gönderimi yerine çelenk gönderilmesi aracılığıyla yapılan bağışlarla ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmektedir.
MUTLU GÜN:
ANTEV mutlu ve özel gün davet, açılış, nikâh gibi büyük organizasyonlarda ise sevdiklerinizi tebrik amacıyla göndereceğiniz ANTEV mutlu gün(Şirketinize özel logolu) çelenkleriyle gençlerin eğitimine destek olabilirsiniz.

Bu konuda ANTEV Gönüllülerinden mutlu günlerinde davetiyelerine ve hüzünlü günlerinde ilanlarına not düşerek yakınlarını Çelenk konusunda ANTEV’e yönlendirmelerini önemli buluyor, özellikle rica ediyoruz.
2-BİREYSEL VE KURUMSAL BAĞIŞLAR
Bireyler ve kurumlar ANTEV’e şartlı veya şartsız burs bağışı yapabilmektedir. ANTEV’in önemli gelir kaynaklarından olan bireysel ve kurumsal bağışlarla, ANTEV Burs yönetmeliğinde belirtilen şeklinde öğrencilere burs desteği sağlanmaktadır.
NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ
VASİYET YOLU İLE :
Bağış yapmak isteyen kişi, sağlığında düzenleyeceği vasiyetname ile herhangi bir malını veya tüm malvarlığını vakfa bırakabilir. Noter huzurunda resmi şekilde yapılabileceği gibi el yazısı ile yazılıp notere teslim etmek sureti ile de düzenlenebilir. Vasiyeti yapan kişi hayatta olduğu sürece vasiyete konu olan malvarlığı üzerindeki mülkiyet haklarını istediği gibi kullanır. Zira vasiyetname, vasiyet, yazan kişinin vefatından sonra hüküm ifade eder.
HİBE YOLU İLE
Bağış yapmak isteyen kişi sağlığında, sahibi olduğu herhangi bir taşınır – taşınmaz malı veya bir hakkı, vakfa şartlı ya da şartsız olarak bağışlayabilir. Bu bağışı yaparken mal veya hakkın sadece kuru mülkiyetini bağışlayıp intifa, yani yararlanma hakkını veya sükna, yani oturma hakkını saklı tutabilir. Böylece mal veya hakkın sadece çıplak mülkiyeti vakfa geçer, kullanma ve gelirlerinden yararlanma hakkı hayatta olduğu müddetçe bağış yapan kişide kalır. Bu yöntemle yapılacak bağışlardan, hukuka aykırılıklar dışında, daha sonra vazgeçmek mümkün değildir.

2019 Yılında Vakfımız’a Fatma Neşe KAREL 1 Adet taşınmaz (daire) bağışlamıştır.
ANTEV KARİYER BULUŞMASI
Kariyer buluşmasının ilki Orhan TAT başkan tarafından yapılmıştır. Üçüncüsü bu yıl 06 Temmuz 2019 tarihinde düzenlemiştir.
( 13 MAYIS 2019 ) ANTEV İFTAR YEMEĞİ
13 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz İftar yemeği etkinliğimize 115 ANTEV
gönüllümüz katılmışlardır. Vakfımıza katılımlarıyla madden ve manen güç vermişlerdir. Bundan böyle bu etkinliğimizi geleneksel hale getirip sürdürmek amacındayız.

Yön. Krl. Bşk. – Osman VURAL

Yön. Krl. Bşk. Yrd. – İsmail Ömer BİLAL

Yön. Krl. Bşk. Yrd. – Necdet ALKANDEMİR

Yön. Krl. Üyesi – Mehmet HACIARİFOĞLU

Muhasip Üye – Orhan TAT